سامانه نظرسنجی XaaS


به سامانه ی نظرسنجی XaaS خوش آمدید. با تشکر از انتخاب شما و استفاده از سرویس آزمایشی رایانش ابری XaaS.

تخمین میزنیم زمان پاسخگویی به این نظرسنجی کمتر از ۳۰ ثانیه باشد.

این نظرسنجی حاوی 5 سوال است.